بوستان سعدی2
زمان پخش:
تعداد بازدید:4853
بخش هایی از برنامه
حاکم خدمتکاری دارد که به او رسیدگی می کند ولی وزیران حاکم به او حسادت کرده و علیه او با حاکم صحبت می کنند. در حادثه ای که برای حاکم پیش می آید، خدمتکار او را نجات می دهد و این مسیله باعث تحول همه آنها می شود.
حکایت حکیمی حاذق که در عین حال مغرور و پول پرست است و این اخلاق او باعث می شود منسبش را در دربار از دست بدهد.
توضیح برنامه
این برنامه با تکنیک دو بعدی تولید شده و ماجرای آن بدین گونه است: حکایت های پندآموز از بوستان
عوامل برنامه
تهیه کننده: ملوس مراد
کارگردان: ملوس مراد
نویسنده: مجید راستی
نظرات
کد بالا را وارد کنید: