حاکم و حاتم2
زمان پخش:
تعداد بازدید:4866
توضیح برنامه
موضوعات این برنامه حول محورعدالت خواهی وکمک ویاری رسانی به مستمندان است. مردان پاک نیت وحق جو درتاریخ مملکت ما بسیار وجود دارند که حاتم بعنوان نمونه ای از آنها درجهت یاری رساندن به مردم قدم برداشته وخود را فراموش کرده اند
عوامل برنامه
تهیه کننده و کارگردان: صمد غلامزاده
نظرات
کد بالا را وارد کنید: