قلب خورشید
زمان پخش:
تعداد بازدید:6092
بخش هایی از برنامه
پهلوان مراد سیستانی تصمیم می گیرد برای خود جانشینی معین کند به همین دلیل مسابقه ای ترتیب می دهد.از میان شرکت کنندگان،هفت نفر از آزمونها سربلند بیرون م ...
توضیح برنامه
صلان سرانجام به سیستان رسیده و یاقوت را به پیرمراد می دهد . پهلوان مراد روزی را برای واگذاری کمربند زرین تعیین می کند اما در روز موعود اصلان دچار عذا ...
عوامل برنامه
تهیه کننده: محمد حسین علمدار
کارگردان: احمد علمدار
نظرات
کد بالا را وارد کنید: