اپلیکیشن مرکز پویا نمایی صبا
دریافت نسخه اندروید

تاریخ انیمیشن ایران

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

محمد مهدی خدا کرمی : کارشناس پویانمایی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

اسماعیل شرعی : کارشناس پویانمایی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

عبدالله علیمراد: کارشناس پویانمایی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

کیارش زندی :کارشناس پویانمایی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

استاد عبدالله علیمراد (نحوه ساخت انیمیش در زمان خودش)

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

استاد عبدالله علیمراد

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

استادشاه کرمی ( نقش کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در ساخت انیمیشن)

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

استاد اشتیانی از زبان استاد شاه کرمی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

استاد اشتیانی از زبان استاد شاه کرمی

روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا

تاریخ شفاهی پویانمایی ایران

اولین استودیوی انیمیشن در ایران

>> > 1 2 < << 
© تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی صبای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.
تمام حقوق این سایت متعلق به مرکز پویا نمایی مرکز پویا نمایی صبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.